Browsing Tag

Bạch Đồng Nữ

Nhóm dược liệu: Thanh nhiệt giải độc Mô tả bạch đồng nữ: Giới thiệu: Cây bụi nhỏ, cao khoảng 1m; thường rụng lá. Nhánh vuông, có lông vàng. Lá mọc đối, hình tim, có lông cứng và tuyến nhỏ, mép có răng nhọn hay nguyên. Chuỳ hoa to, hình tháp…