Browsing Tag

An Tức Hương

Tên gọi khác: Bồ đề, Cánh kiến trắng, Mệnh môn lục sự, Thiên kim mộc chi, Thoán hương Mô tả an tức hương Giới thiệu: Tại nước ta, cây Bồ đề thường sống ở Hoàng Liên Sơn, Hà Tuyên, Sơn La, Lai Châu, Hà Sơn Bình, Thanh Hóa, Nghệ Tĩnh. Vào…