bài viết gần đây

1 của 6

Cẩm nang bệnh

bài viết gần đây

Dược liệu

Tên khoa học: Fructus Gardeniae Nhóm dược liệu: Thanh nhiệt tả hoả Mô tả về chi tử: Giới thiệu: Cây nhỏ, nhẵn, cành…

1 của 3

Cẩm nang bệnh

Bác sĩ của bạn

Bài viết hot nhất

bài viết gần đây